Stowarzyszenie Karola Miarki
Cele statutowe Stowarzyszenia

  CELE STATUTOWE ORGANIZACJI

   

  1. Promocja sołectwa w strukturach województwa śląskiego.

  2. Dbanie o rozwój kultury, oświaty, sportu i turystyki na terenie sołectwa.

  3. Współpraca z samorządem lokalnym oraz wszystkimi organizacjami działającymi na terenie sołectwa.

  4. Popieranie rozwoju gospodarczego i inwestycji na terenie sołectwa.

  5. Ochrona środowiska naturalnego Pielgrzymowic i najbliższych okolic.

  6. Pobudzanie inicjatyw lokalnych do pracy na rzecz rozwoju wsi.

   

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:


 • Opracowanie i wydanie informacji o zabytkach i atrakcjach turystycznych sołectwa Pielgrzymowice.

 • Popularyzację wiedzy o przeszłości Pielgrzymowic i regionu we współpracy

z lokalnymi mediami.

 • Dostarczanie bieżących informacji o pracy, osiągnięciach i planach Stowarzyszenia do lokalnej prasy.

 • Organizowanie cyklicznych imprez kulturalnych i wieczornic z okazji rocznicy urodzin Karola Miarki.

 • Współorganizowanie konkursów wiedzy o historii i współczesności Pielgrzymowic i okolicy.

 • Popieranie wszelkich lokalnych inicjatyw obywatelskich dążących do rozwoju Pielgrzymowic.

 • Współpracę z władzami lokalnymi w planowaniu inwestycji i rozwoju gospodarczego sołectwa.

 • Współpracę z Gminnym Ośrodkiem Kultury w organizowaniu imprez kulturalnych dla mieszkańców Gminy Pawłowice.

 • Popularyzację nauki języków obcych dla dzieci i młodzieży.