Stowarzyszenie Karola Miarki
Cele statutowe Stowarzyszenia

Cele statutowe Stowarzyszenia:

 • Promocja sołectwa w strukturach województwa śląskiego.
 • Dbanie o rozwój kultury, oświaty, sportu i turystyki na terenie sołectwa.
 • Współpraca z samorządem lokalnym oraz wszystkimi organizacjami działającymi na terenie sołectwa.
 • Popieranie rozwoju gospodarczego i inwestycji na terenie sołectwa.
 • Ochrona środowiska naturalnego sołectwa i najbliższych okolic.
 • Pobudzanie inicjatyw lokalnych do pracy na rzecz rozwoju sołectwa.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:


 • Opracowanie i wydanie informacji o zabytkach i atrakcjach turystycznych sołectwa Pielgrzymowice.
 • Popularyzację wiedzy o przeszłości Pielgrzymowic i regionu we współpracy z lokalnymi mediami.
 • Dostarczanie bieżących informacji o pracy , osiągnięciach i planach Stowarzyszenia do lokalnej prasy.
 • Współorganizowanie imprez kulturalnych np. „Nagroda Imienia Karola Miarki”.
 • Współorganizowanie konkursów wiedzy o historii i współczesności Pielgrzymowic i okolicy.
 • Popieranie wszelkich lokalnych inicjatyw obywatelskich dążących do uświetnienia Pielgrzymowic.
 • Współpracę z władzami lokalnymi w planowaniu inwestycji i rozwoju gospodarczego sołectwa.
 • Współpracę z gminnym ośrodkiem kultury w organizowaniu imprez kulturalnych dla dzieci np. przeglądów zespołów artystycznych szkół.
 • Popularyzację nauki języków obcych dla dzieci i młodzieży.

Ważniejsze przedsięwzięcia Stowarzyszenia

 1. Cykliczne Biesiady Śląskie, odbywające się w okresie karnawału dla całej społeczności lokalnej.
 2. Organizowanie wycieczek dla członków Stowarzyszenia oraz. zorganizowanie wycieczek dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Piel;grzymowicach do Cieszyna, na Górę Św. Anny i do Tarnowskich Gór.
 3. Organizowanie koncertów muzyki poważnej i kolędowej m.in. kwartetu kontrabasowego „Bassiona Pollaca” w ramach odbywającego się w Pielgrzymowicach I Ogólnopolskiej Zimowej Akademii Kontrabasowe.j
 4. Wydanie albumu „Pielgrzymowice wczoraj i dziś” w ramach projektu; ”Wpatrzeni w Karola Miarkę napiszmy, zredagujmy i wydajmy kompendium wiedzy o naszej lokalnej ojczyźnie  Pielgrzymowice” z programu Działaj Lokalnie V Amerykańskiej Fundacji Wolności
 5. Organizacja pobytu uczestników międzynarodowej wymiany partnerskich miast Gminy Pawłowice - realizowanego w ramach programu „Artystyczna Tęcza”.
 6. Coroczne  plenery malarskie dla dzieci i młodzieży  Pielgrzymowicach i gminy Pawłowice.
 7. Współorganizaowanie uroczystości wręczenia Nagrody imienia  Karola Miarki w Pielgrzymowicach
 8. Opracowano  i złożono w LGD „Ziemia Pszczyńska” dwa wnioski o przyznanie pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2007-2013, w zakresie działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach tzw. „Małych projektów”:
  • Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców LGD  Ziemia Pszczyńska- uroczyste obchody 185 rocznicy urodzin Karola Miarki w Pielgrzymowicach”,
  • Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców LGD Ziemia Pszczyńska – VIII Biesiady Kultury Śląskiej w  Pielgrzymowicach.  Obydwa projekty zostały zrealizowane.
 9. Realizacja projektów ze środków publicznych Urzędu Gminy Pawłowice w ramach  zadania Upowszechnianie kultury i sztuki:

1)      Pielgrzymowice bliskie sercu w wymiarze kulturowym i patriotycznym

2)      Pielgrzymowice bliskie sercu. Zrozumieć piękno kultury  i przyrody Gminy Pawłowice

3)      Na historycznych i kulturowych szlakach Pielgrzymowic w Gminie Pawłowice.

W ramach tych projektów zorganizowano:

1)      Dwie  Biesiady Śląskie dla społeczności gminy Pawłowice  w okresie karnawału,

2)      Trzy  plenery malarskie dla dzieci i młodzieży w Pielgrzymowicach i w Górkach Wielkich – Wielkich,

3)      Warsztaty bibułkarskie dla dzieci i młodzieży oraz wycieczkę do muzeum etnograficznego „Kamojówka” w Suszcu,

4)      Wykład dr Joanny Ździebło pt.: Historia Pielgrzymowic i rodu Reitzensteinów,

5)       Wieczory poświęcone Karolowi Miarce z okazji rocznicy urodzin.

Opracowano i wydano śpiewnik Cała rodzina śpiewa, książeczkę Pielgrzymowice bliskie sercu – wybór wierszy oraz składankę z widokami Pielgrzymowic.