Stowarzyszenie Karola Miarki
Skład Stowarzyszenia

Skład Zarządu Stowarzyszenia:


Małgorzata Kiełkowska – przewodnicząca

Agnieszka Kieloch – zastępca przewodniczącej

Zyta Kapel – zastępca przewodniczącej


Halina Bazgier – sekretarz

Irena Rybka – skarbnik

Halina Kiełkowska – członek

Amalia Ogierman – członek

Danuta Dziendziel – członek

Mirosława Piechaczek – członek, prowadzenie kronikiSkład Komisji Rewizyjnej:


Józef Piechaczek – przewodniczący

Bronisław Kiełkowski – członek

Jerzy Lebioda – członek