Stowarzyszenie Karola Miarki
Skład Stowarzyszenia
Skład Zarządu Stowarzyszenia:

Małgorzata Kiełkowska - przewodnicząca
Agnieszka Kieloch - z-ca przewodniczącej
Zyta Kapel- z-ca przewodniczącej

Halina Kiełkowska - sekretarz
Irena Rybka - skarbnik
Amalia Ogierman - członek
Danuta Dziendziel - członek

Skład komisji Rewizyjnej:

Józef Piechaczek - przewodniczący
Bronisław Kiełkowski - członek
Jerzy Lebioda - członek
Prowadzenie kroniki - Regina Piechaczek