Stowarzyszenie Karola Miarki
Krótka historia stowarzyszenia

Stowarzyszenie Kulturalno - Społeczne Karola Miarki w Pielgrzymowicach

Powstało z inicjatywy komitetu założycielskiego w składzie: Zyta Kapel, Małgorzata Kiełkowska, Agnieszka Kieloch, Piotr Tomala, Agnieszka Kempy. Posiada osobowość prawną, dnia 27 lutego 2003 r zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Gliwice pod numerem KRS 0000153517.

Stowarzyszenie działa zgodnie ze Statutem, w oparciu o Prawo o stowarzyszeniach/ Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 Dz.U.01.79.855

 
« poprzedni artykuł